Предварителен график за миене на улици 18-22 май Стара Загора

1 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“
2 ул. „Промишлена“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“
Вторник – 19.05.2020 год.
1 ул. „Армейска“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 ул. „Генерал Делчев“ от ул. „Капитан Петко войвода“ до ул. „Армейска“
3 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Армейска“ до ул. „Д-р. Т. Стоянович“
4 ул. „Подп. Д. Димитров“ от ул. „Дравска епопея“ до ул. „Страцин“
5 ул. „Дравска епопея“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Страцин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Чая“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Оборище“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Подпоручик Ст. Канев“ от ул. „Подп. Д. Димитров“ до бул. „Цар Симеон Велики“
Сряда – 20.05.2020 год.
1 кв. „Три чучура – север“ – вътрешни улици
2 ул. „Капитан Петко войвода“ от ул. „Никола Иконолов“ до бул. „Цар Симеон Велики“
Четвъртък – 21.05.2020 год.
1 кв. „Три чучура – север“ – вътрешни улици
2 ул. „Никола Икономов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“
Петък – 22.05.2020 год.
1 кв. „Три чучура – юг“ – вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.