Тракийски университет – Стара Загора и датската компания VILOFOSS поставиха основите на бъдещо сътрудничество

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков проведе работна среща с регионалния мениджър на датската компания VILOFOSS Ларс Оле Мадсен.
Компанията развива мащабна дейност в свиневъдството и фуражите в 12 европейски страни и в Китай.
Целта на срещата беше бъдещо сътрудничество – студенти на Тракийски университет да провеждат практика и обучение във фирмата.
Договорните отношения ще бъдат официализирани в края на месец юни и ще влязат в сила още в началото на тази учебна година, като идеята е първоначално споразумението да е за 2 години.