Електронното обучение

Синдикат „Образование“ е генератор и поддръжник на идеята за обучение в електронна среда, обект на промяна в ЗПУО.

Промените ще дадат възможност за онлайн обучение при грипни ваканции, при форми на обучение извън редовната и интегрирано електронно обучение в присъствения учебен процес.
Разразилият се национален дебат е учудващ, защото всички тези възможности са известни и използвани от десетилетия във водещите образователни системи.
Може би съвместяването на редовна и електронна форма е новата визия на образователната система, като съотношението между двете форми е в основата на утвърдената за Европа политика за обучение в електронна среда.

И в унисон с дебата можем да направим един първичен анализ на дистанционното обучение в училище, обучение, което е на финалната права.
Положителните страни на този, неприлаган досега учебен процес, са, че обхватът на учениците беше съизмерим с редовния. Интересът към тази форма беше впечатляваща от гимназиалния етап. Въпреки липсата на единна платформа, българските училища се интегрираха в тази иновация и направиха възможно успешното завършване на учебната година и провеждането на матури и външни оценявания.
Г
олямата полза от дистанционния и единствено възможен учебен процес беше подобряване на партнирането между учители и родители. В резултат на което социологическите агенции отчетоха висок рейтинг на учителите, втори след лекарите. Бихме добавили смело и отличен рейтинг за българските родители, които бяха в кухнята на дистанционните образователни иновации и партнираха с непознат досега ентусиазъм.
Голям недостатък в организацията беше липсата на оценки в първия етап от провеждането на дистанционния процес.

Още по-демотивиращ елемент беше забраната от МОН за писане на отсъствия. Тази свобода лиши от мотивация хиляди ученици и те не участваха ефективно в работата на класовете. Но това е задължаващо към законотворците – да ситуират регламент за електронно обучение – писане на отсъствия и включени видеокамери и т.н.

За да бъде пълна картината, трябва да добавим необходимостта от дигиталните електронни ресурси като лаптоп за всеки учител, домашен интернет за учители и таблети за учениците.
И с поглед към по-доброто образование не трябва да се страхуваме от новите възможности на електронното обучение.

След година за някои образователни институции тези до 20% за електронно дистанционно обучение биха били недостатъчни, но пък други биха били по-консервативни. Много от разказвателните предмети биха могли да преминат електронно, биха могли да се включват и именити преподаватели. Защо да не се учи китайски език чрез интернет мост със съученици от Ухан?

Но днес въпросът дали да прибавяме нови възможности в съвременния учебен процес не е актуален, а Синдикат „Образование“ ще предложи допълнителни плащания за учители и директори, използвайки възможностите на електронното обучение.