Районна прокуратура – Казанлък предаде на съд 51 лица през месец май

През месец май 2020 г. Районна прокуратура-Казанлък внесе в съда за разглеждане 18 обвинителни акта, 15 споразумения за решаване на делото, 11 предложения за налагане на административно наказание.

Най-висок дял имат престъпленията против собствеността – 10 акта срещу 15 лица, за престъпления за нарушена карантина по чл.355 ал.2 от НК – 6 акта срещу 6 лица, за престъпленията по транспорта – 16 акта срещу 17лица, по чл.191 от НК – съжителство с непълнолетно лице, са внесени 3 акта срещу 3 лица и др.

На съд са предадени общо 51 лица през месец май 2020 г.