Поздрав от ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД по повод “ Деня на енергетика“