Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.07.2020 год. до17.07.2020 год.

 

Понеделник – 13.07.2020 год.
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Радост“ до ул. „Ведрина“
2 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“
3 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“
   Вторник – 14.07.2020 год.
1 ул. „Промишлена“ от ул. „Войвода С. Черногорски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
2 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до ул. „Димчо Стаев“
3 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до бул. „България“
Сряда – 15.07.2020 год.
1 бул. „България“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Петкана Захариева“
2 ул. „Алеко Константинов“ от хотел „Омега“ до бул. „България“
3 ул. „Капитан Петко Войвода“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до бул. „Калояновско шосе“
4 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Капитан П. Войвода“
Четвъртък – 16.07.2020 год.
1 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
2 ул. „Проф. Н. Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Димитър Подвързачов“
3 ул. „Слънчева“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
4 ул. „Димитър Подвързачов“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
5 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Петък – 17.07.2020  год.
1 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Христина Морфова“
2 ул. „Христина Морфова“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Крайречен“

 

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.