Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 20.07.2020 год. до 24.07.2020 год.

Понеделник – 20.07.2020 год.
1 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
5 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
6 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
9 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
10 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
11 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
12 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
13 ул. „Граф Игнатиев“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „П. Р. Славейков“
   Вторник – 21.07.2020 год.
1 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Крайречен“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
Сряда – 22.07.2020 год.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
7 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
11 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
12 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
13 ул. „Кольо Райнов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
Четвъртък – 23.07.2020 год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
2 Пътен възел ДЗУ от бул. „Никола Петков“ до бул.„Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Богородица“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „П. Р. Славейков“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Любен Каравелов“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Стефан Караджа“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Българско опълчение“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Антон Марчин“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Подп. Калитин“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
Петък – 24.07.2020  год.
1 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Стефан Сливков“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.