“Граждани с мисъл” набира популярност

Безплатна инициатива за гражданско образование с името “Граждани с мисъл” е една най-бързо набиращите популярност платформи във фейсбук в последните седмици. Неин създател е старозагорецът Венелин Добрев, който споделя, че целта на инициативата е чрез кратки видеа на експерти в социалната мрежа да се популяризират важни теми, свързани с правната, гражданската, финансовата и медийната култура на разбираем език.