Протестиращи и ТЕЦ “Брикел” се споразумяха

След като на 9 август 2020г. граждани от гр. Гълъбово инициираха протест пред Брикел ЕАД, ръководството на дружеството покани техни представители на среща разговор. Тя се проведе на 11 август и протестиращите имаха възможност да изложат своите искания директно на изпълнителния директор на дружеството. В диалога стана ясно, че между целите и намеренията на двете страни няма принципни различия.

​Протестиращите оцениха усилията положени в посока намаляване на емисиите на фини прахови частици. През последните години са тампонирани старите секции на Сгуроотвала, като резултатите са видни. През 2019г. поради висока скорост на вятъра бе отчетено само едно запрашаване на град Гълъбово.

​Въпреки че не бе вкючено в ремотната програма, ръководството на дружеството пое ангажимент към протестиращите да планира и от 8 септември да бъде извършено цялостно спиране на дружеството. През периода ще бъдат ревизирани и рехабилитирани редица основни и спомагателни съоръжения с цел  да се минимизира аварийността през предстоящия отоплителен сезон.

​Изпълнителния директор отново заяви на обществеността, че в името на социалния мир дружеството се е отказало от намеренията си да гори RDF. Това намерение многократно е засвиделствано както пред МОСВ така и преда ИАОС и от август 2019г. е прекратен експеримента.
Общата цел както на населението на града, така и на Брикел ЕАД е дружеството  да работи все по-екологично и в отговор на политиките на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии   и извършване на зеления преход се извършват проучвания за замяна на въглищата с по-екологичните алтернативи като прроден газ, синтез газ и биомаса.

“Благодарим за разбирането и ползотворния диалог. Брикел ЕАД има решителност да следва еропейските препоръки и най-добрите практики, за да се намери балансирано решение, както  в отговор на зелената сделка, така и да запази  партньорството с община Гълъбово в социалната политика към обществеността”, споделят от Брикел ЕАД.