Две диви семейства египетски лешояди се грижат за две малки

На 5-ти август екип на БДЗП и Зелени Балкани поставиха два млади египетски лешояда, излюпени на затворено това лято, в две диви гнезда на вида в Източните Родопи. Това е експериментален метод за подсилване на балканската популация на египетския лешояд и се провежда за трета поредна година в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд”.
Едното малко е излюпено в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, поколение на двойка от Центъра, дарена по проекта от зоопарк Прага, а другото е дарение от зоопарка в Прага. Този метод на освобождаване на излюпени на затворено млади птици, посредством доотглеждане от диви приемни родители, се нарича фостеринг. Тази година за пръв път се поставят две малки в две диви гнезда. Досега бе поставяно само по едно малко през 2018 и 2019 г. И двете птици от предишните две години успешно напуснаха гнездата и достигнаха местата за зимуване в Африка.
Двете гнезда с дивите лешоядски семейства тази година са подбрани внимателно, съобразно достъпността им, опита на родителите, броя и възрастта на малките в него. Преди да постави малките в гнездата с помощта на алпийска техника, екипът маркира младите птици с GPS – GSM предаватели, за да се следят придвижванията им след като напуснат гнездото и по време на първата миграция.
Двете двойки в момента са обект на постоянно наблюдение и допълнително подхранване от страна на екипа на проекта.