Общински съветници предлагат еднократна помощ на старозагорски деца с високи постижения

Проект наНаредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора ще бъде предложена за разглеждане и за одобрение на следващата сесия на Общинския съвет.Подробности за инициатива дадоха днес на нарочна пресконференция вносителите Диян Димитров, Стефан Духтев и Стефан Анков, представители на най-голямата група в местния парламент.

Сега съществува национална наредба, която позволява даровити деца от 8-и до 12-и клас да бъдат стимулирани с месечни стипендии в размер на 135 лева, но целта на новата общинска наредба е да разшири нейния обхват, уточни на пресконференция Диян Димитров. Той посочи, че основните цели на този нормативен акт са чрез мерки за финансово подпомагане да се осигури по-широк обхват на подкрепа, както и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати, стимулиране на техните знания и умения, даване на положителен пример.

За приемането и прилагането на целите на Наредбата се осигуряват средства по две основни направления: от бюджета на Община Стара Загора, общата сума и финансови параметри се актуализират и приемат ежегодно от общинския съвет. Предвижда се в общинския бюджет на Стара Загора за 2021 г. да бъдат заложени 100 хиляди лева за тази цел, като след анализ тази сума може да бъде увеличена в следващите години.

Извън тези средства общинската наредба предвижда да се създаде специална сметка, чрез която да бъдат набирани дарения от граждани и фирми, като парите целево ще бъдат насочвани към подпомагането на деца с високи постижения, а Общината е гарант за прозрачното използване на набраните средства, даде подробности още Димитров.

„В Стара Загора има изключително много умни и надарени деца, които полагат много усилия и завоюват различни награди. Ние се постарахме и разработихме един нормативен акт, който да бъде с изцяло местно значение. Чрез него ние се стараем да разширим обхвата и повече деца да бъдат подкрепени и подпомогнати, като по този начин те ще бъдат поощрени за усилията си“, обясни още Стефан Духтев. Той допълни, че Общинската наредба ще дава възможност еднократно парично стимулиране да бъда предоставено на всички деца с високи постижения в три области: образование и наука; изкуство и спорт. – ученици от 1-ви до 12-и клас. Наградите могат да бъдат определяни за индивидуално участие, както и за спечелване на колективни награди и варират от 100 до 800 лева. Предвижда се също наредбата да регламентира и отпускането на средства, които са нужни за пътувания зад граница на децата, за тяхно участие в състезания.

Сумите, определени чрез наредбата, ще бъдат отпускани след разглеждане от нова комисия, която ще заседава на всеки три месеца. Предложения за стимулирането ще могат да правят родители, директори на училища, ръководители на спортни клубове или на културни институти, като се предвижда срокът за внасянето им да бъде до 6 месеца след завоювания от детето успех – първо, второ или трето място от спортно състезание или културен форум.