1100 хигиенни пакета ще бъдат раздадени на семейства от уязвими групи на територията на град Чирпан

1100 хигиенни пакета, съдържащи предпазни маски, дезинфектанти за ръце, перилни препарати и препарати за поддържане на личната хигиена, ще бъдат раздадени на семейства от уязвими групи на територията на град Чирпан. Хигиенните пакети са доставени от БЧК, в сътрудничество с “Американска агенция за международно развитие” и “Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец”. Кампанията се реализира от здравните медиатори в Община Чирпан в помощ изпълнението на мерките срещу разпространение на коронавируса.