БСП-съветниците предлагат: В Казанлък без такса смет и в дните на настоящия локдаун

БСП предлага да се освободят от плащане на такса смет фирмите, които вследствие на настоящия локдаун са преустановили своята дейност в община Казанлък за периода от 27-ми ноември до 21-ви декември т.г. Предложението бе внесено в местния парламент от председателя на Групата съветници на левицата Пламен Караджов.

„На последната сесия по предложение на БСП бе гласувано фирмите да не заплащат такса битови отпадъци, принудени да преустановят работа от 13-ти март до 13-ти май. Още повече, че в този извънреден период много обекти бяха затворени и нереализираха приходи, респективно не генерираха отпадъци. Винаги трябва да се водим от социално-икономическата поносимост, когато се говори за такси и данъци.”, коментира гласуваното решение Караджов. По думите му в новия проект на БСП се настоява фирмите-наематели на общинска собственост (ресторанти, питейни заведения, тротоарно право, спортни клубове, клубове за занимания с деца и др.) да се освободят от наем и тротоарни такси, тъй като са препятствани да извършват своята търговска дейност до 21-ви декември.

„Ние сме предложили образци на декларация и заявление, както и сме посочили конкретен ред за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за времето на новия локдаун. Ако това се приеме от местния парламент на следващото заседание, необходимо ще е в срок до 29.12.2020г. заинтересованите лица да подадат в Община Казанлък заявление за освобождаване от такса смет, следвано от одобрение от страна на Администрацията и преизчисляване на дължимата сума.”, обясни социалистът.