Ремонтът на пътя Горно Сахране – Павел баня продължава

Ремонтните дейности по 4-километровата отсечка на републиканския път II-56 на територията на община Павел баня от с. Горно Сахране до гр. Павел баня продължават.

“Пътят е изключително важен. Обръщам се към всички Ви с молба за търпение, докато приключат ремотните дейности!”, призова кметът Иса Бесоолу.