Няма опасност от преливане на водните басейни в община Павел баня

Няма опасност от преливане на водните басейни на територията на община Павел баня, въпреки обилните валежи в района. През последните дни се наблюдава повишено ниво на водата в реките Тунджа, Турийска, Габровница, но ситуацията е овладяна. Жителите на населените места, през и покрай които минават р. Тунджа, р. Турийска и р. Габровница, могат да са спокойни. 

През летните месеци на миналата година кметът Иса Бесоолу предприе всички превантивни действия, за да не се стигне до наводнения. Речните корита и на трите реки бяха почистени, а където беше необходимо – укрепени. Изградена бе и подпорна стена при р. Турийска. 

Независимо, че язовирите в района на Павел баня вече са предадени за стопанисване на държавното предприятие “Управление и стопанисване на язовири”, кметът Иса Бесоолу продължава да следи нивата им. 

Предстои в новия бюджет на Общината за 2021 г. градоначалникът да предложи на Общинския съвет на Павел баня да бъдат отделени нови средства за поддържане на речните корита.