Временна организация на движението в участък от пътя за старозагорското село Змейово

С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на авариен ремонт – отнемане на част от скална маса и укрепване на откос, за времето от 8 до 10 февруари, от 08:00 до 17:00 часа ще бъде спряно движението на личен, договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка в участъка на общински път SZR1170 /I-5 Казанлък- Стара Загора/ – Змейово,

Движението на обществен транспорт, в посока с.Змейово ще се осъществява по обходен маршрут, както следва:
• Път I-5 – отбивка за с. Борилово и с. Змейово – с. Змейово и обратно.

Движението на МПС, да се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната.