Стартира кампания за плащане на местни данъци и такси в Община Гълъбово

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

В тази връзка Община Гълъбово напомня на всички данъкоплатци, че могат да заплатят дължимите данъци и такси, както следва:

– на касите в Община Гълъбово;

– на касите в Easy Pay.

/снимка интернет/             – по банков път- към Общинска банка

 

IBAN:BG16SOMB91308438008244  BIC: SOMBBGSF

Кодове за вид плащане

44 21 00          Данък върху недвижимите имоти

44 23 00          Данък върху превозните средства

44 24 00          Такси за битови отпадъци