Психо прегледи за полицаите

Полицаи с избухливо поведение и с дългове ще трябва да минават на психо прегледи.С тях първоначално ще разговаря психолог от Института на МВР, който след интервюто ще прецени дали да ги прати на комисия от трима психолози.

Тричленката ще решава дали полицаите са годни да работят на заемната от тях длъжност в силовата структура.
Тази процедура е описана в Наредба за реда за определяне на психическата пригодност на служителите във вътрешното ведомство. Документът е предложен за втори път за обществено обсъждано, след като в началото на декември м. г. по текстовете в него е имало множество поправки.Останали са обаче описаните и преди 33 индикатора за рисково или дезадаптивно поведение, при появата на два от които в рамките на 6 месеца полицейските началници могат да искат прегледи за свой подчинен.

Целта на тези прегледи е в МВР да се откриват на по-ранен етап хора със склонност към самоубийство или насилие към околните, а също и подтиснати от проблеми в работата, от отношения с колегите или в семейството, станали зависими от алкохол, наркотици или хазарт.

По резултата от докладите на тричленната психо комисия ще се решава дали даден полицай да бъде уволнен, преназначен, или да му предложат да се пенсионира.