ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШИЯ ГЛАС!

Наближава крайният срок, в който всеки от Вас, уважаеми съграждани и представители на бизнеса и неправителствените организации (НПО) в община Павел баня, можете да отправите предложенията си по Плана за интегрирано градско развитие за периода 2021-2027 г.

В този План се залагат средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на нашата община.

Тъй като считам, че институцията Кмет работи най-добре, когато се допитва до своите граждани, бизнес и НПО, предлагам на Вашето внимание АНКЕТА, която да попълнете и изпратите на специално създадения за целта e-mail:

piro_pbanya@abv.bg.

Чрез АНКЕТНАТА КАРТА Ви предоставяме възможност да дадете Вашите мнения и предложения.

АНКЕТНАТА КАРТА можете да изтеглите и попълнете от тук:

https://pavelbanya.bg/obyavi/5448-2/?fbclid=IwAR12oMJ5Kf5QV5H9Jip03ui013EV4EMYf-ugWGkrGCQ3l4mQjsJtFwYlsHM