Нови съдове за смет в община Павел баня

Нови 990 съдове за смет ще достави община Павел баня на жителите на всички населени места в общината. За доставката им бе проведена обществена поръчка с критерий най-ниска цена. Така стойността на един брой е 48.00 лв. (без ДДС), което не се отразява на качеството на самия съд.

Средствата, които са предвидени за закупуване на новите съдове за смет, са от такса битови отпадъци.

”Благодаря на всички павелбанци, които редовно и в срок плащат задълженията си към общината, за да имаме една по-добре уредена и чиста община, която всички заслужаваме”, заяви кметът Иса Бесоолу. Той призова съгражданите си да пазят съдовете и ги използват целесъобразно.

Община Павел баня напомня, че до 30 април 2021 г. местните данъци се заплащат с отстъпка.