ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ НУЖДА  ОТ  НАС

 

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 инструктор, диетично хранене
 • 1 лекар, лъчелечение
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 1 лекар, акушерство и гинекология
 • 5 медицински сестри

 

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪССРЕДНООБРАЗОВАНИЕ
 • 2 лаборанти
 • 3 животновъди
 • 1 склададжия
 • 3 продавач – консултант

 

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 майстор, тестени изделия
 • 1 кофражист
 • 1 арматурист
 • 1 работник, производство на метални конструкции
 • 2 огняри
 • 2 техник – механик
 • 6 арматурист
 • 1 електротехник
 • 5 шлосери
 • 1 общ работник