Инфо Зона – 12 04 2021 – Старозагорският принос за възраждането на българските щанги – гостуват Стоян Стоянов и Валентин Генчев