Проблеми в образованието

Учебният материал, формиращ националното външно оценяване  в седми клас и матурите в 12, не трябва да бъде редуциран и намаляван. Това е защото учебните теми ще бъдат взети и не е в интерес на учениците да се изключват едни или други части от изпитния конспект. Това пише в свой анализ Синдикат „Образование” след анализ на мнението на учители и директори.

Друг проблем, който засягат експертите, е липсата на включени камера по време на учебния процес, което е не само нарушение на образователния закон, но за което засега липсват санкции.Огромна част от учебните часове на двата випуска бяха в режим на електронно обучение от разстояние заради пандемията. Този подход беше прилаган към цялата система, тъй че не са били толерирани едни или други ученици, паралелки или региони. Електронното обучение в България се провежда на добро европейско ниво и образователната система се справи отлично в създалата се ситуация, допълват от синдиката.

По определени причини 31% от училищата нямат свой собствен електронен облак и не ползват електронна образователна платформа, което безспорно влияе на качеството на дигиталния учебен процес. Една трета от училищата и досега осъществяват образователна комуникация в режим на Shkolo, Zoom, Facebook,Viber, WhatsApp и др., което е проблем и трябва планирано и регламентирано да се помогне на тези училища да преодолеят този дефицит. А това означава, че трябва да се регламентира преподаването през истинска образователна платформа, каквито засега са Офис365 на Microsoft и Google Workspace за образование.

Друг установен проблем, който пречи на добрата електронно-образователна комуникация, е задължително установяване на видео връзка. Изключените видеокамери на учениците генерират лоша или никаква социална комуникация и това вреди на качеството на електронния учебен процес. По данни на регионалните структури на Синдикат „Образование” в прогимназия и гимназия, малко над 20% включват камери при виртуалния учебен час. Затова е необходимо в училищните правилници да се вмени на учениците задължение за включени камери, като предпоставка за присъствие.