Паметникът на Бузлуджа

Във връзка с участието на Казанлък в Градски дневен ред на Европейския съюз кметът Галина Стоянова се срещна в Зала 6 на Общината с председателя на Международния съвет за паметници и забележителни обекти на Министерството на вътрешните работи на Германия проф. д-р Йорг Хаспел, директора на археологическия музей в Загреб Санжин Михелич и Радослав Илиев, част от екипа на арх. Дора Иванова за реставрация на паметника на Бузлуджа.

Галина Стоянова разказа, че след срещите онлайн през 2020 г. по Градския дневен ред на Европейския съюз – партньорство „култура и наследство“ в Общината е свършена много работа. До края на 2021 г. екип от външни специалисти, с консултацията на проф. Николай Овчаров, ще изготвят интегриран план за устойчиво развитие на туризма в община Казанлък. Кметът изрази надежда, че работата ще започне още по време на предстоящия Фестивал на розата 2021.
Чуждестранните експерти изразиха благодарност от демонстрираното гостоприемство и посетените културно-исторически обекти. В разговорите бяха разгледани различните гледни точки към бъдещето на монумента – определян като част от най-известните обекти на дисонантното световно наследство. Страните се обединиха около становището, че Бузлуджа трябва да се впише сред културно-историческите обекти в Долината на розите и на тракийските царе, така че взаимно да се допълват.

Кметът Галина Стоянова благодари на Международния съвет за паметници и забележителни обекти на Министерството на вътрешните работи на Германия за желанието да даде своята експертиза в изготвянето на този стратегически за туризма в региона план, в който паметникът Бузлуджа да намери подобаващото си място. В този смисъл тя посочи, че Община Казанлък и Международния съвет са съмишленици в желанието си да направят туристически продукт на територията на Долината, който да обхваща различни епохи на живот и традиции тук. Културно-историческото наследство ще бъде обединено в концепция за туризъм, която да дава максимално удовлетворение на туриста от посещението му в Казанлък и Долината.