Уведомление за провеждане на дезакаризационни дейности в Гурково

На 31.08.2021 г. ще се проведе дезакаризация на тревните площи в: Градски парк – Гурково, детските заведения – ДГ „Латинка“, гр. Гурково и филиал с. Паничеревои местността „Лазово“, гр. Гурково.

Обработката ще се извърши с наземна техника.

На всички третирани места ще се поставят информационни табели с датата на пръскане и срока на карантината – 24ч.