Правила за поведение и действие на хората при гръмотевични бури

Всяка година в края на лятото се разразяват гръмотевични бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, а понякога и човешки жертви. Въпреки, че в днешно време има начини за защита от това природно явление, за хората, които работят на открито има риск.

Когато Ви настигне буря извършете следното:

– ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари.

– при наличие на сух предмет, седнете върху него;

– ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце, клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете коленете до гърдите си, със скръстени ръце обхванете глезените на краката;

– дръжте се на разстояние от съседите си;

– ако сте на велосипед, слезте от него;

– отдалечете се от електропроводите за високо напрежение – стойте настрана от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения, не дръжте метални предмети в ръце;

– подходящи места за подслоняване при гръмотевични бури са дълбоките пещери, застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да имате най-малко един метър свободно пространство от двете Ви страни;

– не се подслонявайте близо до или под надвиснали скални маси;

– ако бурята Ви изненада в река, езеро или басейн, незабавно излезте от водата и се отдалечете, в случай, че сте с лодка или сърф в морето, бързо излезте на брега;

– когато се намирате в къщи или на работното място, изключете от мрежата всички електрически уреди.

– затворете вратите и прозорците!

– стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци;

– по време на пътуване, приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели могат да се спукат;

– незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото;

– за защита на сградите от пряко попадане на мълнии, изградете мълниоприемници и мълнииотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва периодично да бъде проверявана;

– при градушка, потърсете незабавно подслон. Големите ледени късове могат да Ви причинят травми и наранявания.