Получаваме безплатни лекарства, ако се лекуваме от COVID-19 вкъщи

Безплатни лекарства ще се изписват, ако се лекуваме от коронавирус вкъщи, съобщиха от здравното министерство.

Ведомството е изготвило нормативна промяна, утвърждаваща създаването на амбулаторна процедура, заплащана от НЗОК.

Процедурата включва диагностични и лечебни дейности и услуги, които ще се осъществяват в извънболничната помощ и които ще се предоставят на пациенти със заболяването COVID-19.

В нея влиза и предписване на необходимите лекарствени продукти за домашно лечение на пациента, които ще се заплащат 100% от НЗОК.

По-леките случаи на COVID-19 да се лекуват амбулаторно и с безплатни лекарства, които ще се изписват по преценка на лекар

Лекарствата ще се изписват по общия ред – с рецепти. Задължително ще трябва да се правят изследвания по преценка на лекаря – кислородната сатурация и компютърна томография на бял дроб. Лечението ще става при джипита и специалисти.

Ако лекари откажат да лекуват пациенти с коронавирус, ще им бъдат спирани допълнителните 1000 лв., които получават заради пандемията.