Институт за устойчив преход и развитие организира Кръгла маса с международно участие

Институт за устойчив преходи и развитие организира Кръгла маса с международно участие на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА” на 27 септември 2021 г.

Основната тема на събитието е обсъждане на баланса между действията по климата, модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България. Ще бъдат организирани няколко тематични сесии за разглеждане на различни предизвикателства на прехода и инвестиционни възможности за региони с интензивен въглерод и въглища. В този контекст събитието ще предостави възможност за представяне и популяризиране на напредъка, постигнат в процеса на изготвяне на териториални планове за прехода към най-засегнатите региони.

Събитието ще се проведе онлайн в 14:00 CET (15:00 ЕЕТ), 27 септември 2021 г.