Визитки на кандидатите за народни представители на Коалиция ГЕРБ – СДС от 27-и МИР – Стара Загора

 

1. Красимир Георгиев Вълчев е магистър по „Публични финанси“. Завършил е
Икономическия университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово
управление“ в университета „Дюк“ – САЩ. Министър на образованието по време на
44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в
Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен
секретар на Министерството на образованието и науката. В периода април – май 2017
г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на
финансите. Народен представител от ПП ГЕРБ в 46-ото Народно събрание на
Република България.
2. Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ в Академия на
МВР, Магистър по история Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“, бакалавър по национална сигурност от Академия на МВР. 13 години е бил
служител в Криминална полиция в МВР. Създател е и директор на Частен
професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара
Загора. Бил е и заместник областен управител на област Стара Загора. Народен
представител в 43-ото, 44-ото, 45-ото и 46-ото Народно събрание на Република
България.
3. Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности“ и по „Психология“
от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Ръководител е на
групата на общинските съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС –
Казанлък. Председател е на Постоянната комисия по здравеопазване, социална
дейност и трудова заетост и член на Постоянната комисия по противодействие на
корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете,
издадени от органите на местната изпълнителна власт. Социален работник в Дирекция
„Социално подпомагане“ – Казанлък и директор на дирекция „Бюро по труда“ –
Казанлък към Агенция по заетостта. Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно
събрание на Република България.
4. Лъчезар Димитров Борисов е доктор по икономика. Магистър е по
„Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство. Получава
втора специалност по „Счетоводство и финанси“ от Института за следдипломна
квалификация към УНСС. В периода февруари 2017 – юли 2020 г. е заместник-
министър на икономиката. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от
44-ото Народно събрание.
5. Виктория Григориева Грозева е магистър-архитект от Университета по
архитектура, строителство и геодезия – София. Средното си образование е завършила
в Природо-математическата гимназия „Гео Милев“ – Стара Загора. Има богат
професионален опит в реализиране на обекти, финансирани чрез оперативните
програми на Европейския съюз. От 2017 г. до момента е главен архитект на Община
Стара Загора.
6. Александър Красимиров Кьосев е студент IV курс със специалност „Политически
науки с международни отношения“ в Университет за национално и световно
стопанство – София. Бивш зам.-председател на Студентска асоциация за изследване на

международните отношения, зам.-председател в EDS (European Democrat Students) в
комисията по енергетика и устойчивост, част от ЕНП.
7. Дарин Петков Маринов е магистър по актьорско майсторство за куклен театър от
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и магистър по арт мениджмънт в Академията за
музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Актьор, автор и режисьор
на много спектакли. Носител е на престижни награди от Министерството на
културата. Той е инициатор и организатор на Международния куклено-театрален
фестивал за възрастни „Пиеро“. Общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на
Комисията по култура в Общински съвет – Стара Загора.
8. Арх. Мартин Паскалев Паскалев е завършил „Архитектура“ в Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София. Работи като архитект-проектант.
Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Стара Загора.
Председател на Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт.
9. Методи Михайлов Марков е магистър по специалност „Педагогика“ и „Публична
администрация“ от Академията на МВР. Работил е в Националната служба за
сигурност. Бил е началник на звено „Инспекторат“ в Община Стара Загора и два
мандата заместник-кмет на Община Мъглиж. Кмет е на село Шаново за мандат (2019
– 2023 г.). Председател е на Стрелкови клуб „Ронин“ – Стара Загора, Многократен
държавен шампион е по динамична стрелба в различните категории оръжия.
10. Петко Христов Минчев е бакалавър по „Социални дейности“ от Тракийски
университет – Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация“, с профил
„Управление на човешките ресурси“, от Югозападен университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград. От 2007 г. е в сферата на социалните дейности като старши експерт. От
2019 г. е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви към
Община Чирпан.
11. Динко Танев Михайлов е инженер. Завършил е специалност „Строителство на
сгради и съоръжения“ във ВСУ „Любен Каравелов“ – София. От 2010 г. до момента
работи като строителен инженер. Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015 – 2019
г. и 2019 – 2023 г.
12. Бояна Тихомирова Танева-Манова е бакалавър по „Европейско право“ от
университета „Абъристуйт“, Англия и магистър по „Европейско и международно
бизнес право“ от Виенски университет, Австрия. Доскоро беше зам.-председател на
най-голямата младежка организация към ЕНП – „Европейските студенти демократи“.
Настоящ общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Стара Загора, заместник-
председател на ПК „Оперативни програми и международно сътрудничество“.
Областен организационен секретар на МГЕРБ – Стара Загора. Мениджър е в
търговска фирма.
13. Николай Тотков Стоев е завършил специалностите „Стопански и финансов
контрол“ и „Финансов контрол и външен одит“ в Стопанска академия – Свищов. От
2016 г. до момента е началник на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в
Община Стара Загора. От 2003 г. до 2016 г. заема различни длъжности в дружества от
частния сектор.

14. Роман Алексеев Желев е магистър по право от Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград. Има магистърска степен „Техника и технология“ от Тулски
държавен университет – град Тула, Русия. Работи като адвокат на свободна практика
от Адвокатска колегия Стара Загора, общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 –
2023 г. в Общински съвет – Казанлък. Трудовият му опит включва още и позициите на
началник на цех в завод „Арсенал“ АД, заместник-началник и конструктор на отдел
„Конструктивен“ в същия завод.
15. Георги Йорданов Господинов е завършил „Медицина“ в Тракийски университет
– Стара Загора. Работи в МБАЛ „Тракия“ в Отделението по ортопедия и
травматология. Председател на Постоянната комисия по „Спорт и младежки
дейности“ в Общински съвет – Стара Загора. Носител на втори ДАН черен колан по
таекуондо, многократен шампион и национален състезател. Председател и треньор на
Таекуондо клуб „Августа“.
16. Светозар Тодоров Ялъмов е завършил специалност „Публична администрация“ в
Технически университет – Габрово. Работи в сферата на ресторантьорството и
строителния бизнес.
17. Пламен Георгиев Георгиев е бакалавър по макроикономика в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. Изучава „Политически мениджмънт и публични
политики“ – магистърска степен в Нов български университет – София. Работил е в
банковата сфера и във водеща българска компания за телекомуникационните услуги.
Кмет е на град Крън за мандат (2019 – 2023 г.)
18. Тодор Димитров Тодоров е минен инженер. Бакалавърската си степен завършва в
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Работи в енергийния
комплекс „Мини Марица-изток“.
19. Д-р Мартин Бойчев Малаков е завършил ,,Медицина" в Тракийски университет –
Стара Загора. Има редица участия в обучения, конгреси и симпозиуми, свързани с
медицината. Член е на Съюз на учените – Стара Загора.
20. Димитър Маринов Стаматов е инженер от Технически университет – Варна и
магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по
национално и световно стопанство – София. Трудовият му опит включва позициите
ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на дружество с
ограничена отговорност. Председател е на Общинското ръководство на СДС – Стара
Загора.
21. Емил Николаев Иванов е бил военнослужещ в продължение на 10 години. В
момента работи в рудник „Трояново – север“.
22. Димитър Христов Пандазиев е завършил средно специално образование в СПТУ
по машиностроене – Стара Загора. Бил е управител на частни дружества. Кмет е на с.
Богомилово за мандат (2019 – 2023 г.)