Община Стара Загора да привлича млади специалисти, предлагат от БСП

Това предложение е внесено до местния парламент от съветниците на левицата

Общината да провежда активна политика за привличане и задържане в Стара Загора на нужните й млади специалисти, както в икономиката, така и в здравеопазването, образованието и др. сфери чрез своя жилищен фонд. Това означава Общината да строи или закупува нови жилища не само за социално слаби граждани, но и да разполага с квартири, които да се предоставят при определени условия на млади експерти. Но към настоящия момент наличната  база  не може да  реализира тази цел. Това каза председателят на Групата  на БСП проф. Иван Върляков по повод внесеното предложение на левицата в местния парламент предвид предстоящата подготовка на бюджета за 2022г. То сочи парите от продажбата на общински жилища да бъдат  предназначени за изграждане,  закупуване на нови и за ремонт на наличния фонд.

Съветниците се притесняват, че общинските апартаменти и къщи са намалели със 152 за десетина години. В началото на 2021 г. те  са 622, в т.ч. 604 апартамента и 18 къщи.  В бюджета за този период е постъпила значителна сума от продажбата на общинска недвижима собственост.  „Средствата, обаче, са изразходвани за покриване на всякакви разходи. Ето защо, ние от БСП, сме на мнение,  че постъпленията от продажбата на общински жилища трябва да се разходват основно за задоволяване на жилищните нужди на нашите съграждани”, коментира общинският съветник Галина Господинова, член на Комисията по социална политика в местния парламент.

Социалистите се ангажират да внесат и предложения за промяна на съответните подзаконови нормативни актове на Общинския съвет. Предложението им  до  местния парламент и до кмета на община Стара Загора, е подписано от проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Илка Петкова, Климент Пенчев и д-р Мариус Кирков.