Обучително гласуване с машина е организирано в населените места от Община Гълъбово

Обучително гласуване с машина е организирано в населените места от Община Гълъбово.

Специализираното устройство за машинно гласуване е с исталирана демоверсия.

Инициативата е насочена към избирателите, които не са гласували машинно.

Разяснителната кампания ще се проведе по следния график.

на 30.10.2021 год.пред Общинска администрация Гълъбово  от 09,00 часа до 17,00 часа

на 03.11.2021 год. пред Клуб на пенсионера с. Главан от 09,00 часа до 17,00 часа

на 04.11.2021пред Клуб на пенсионера с. Медникаровоот 09,00 часа до 13,00 часа

на 04.11.2021пред народно читалице“Хр. Ботев”Мъдрецот 13,30 часа до 17,00 часа

на 05.11.2021 год. пред Клуб на пенсионера с. Обручищеот 09,00 часа до 17,00 часа