Подготовка за националното външно оценяване

Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците” към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – гр. Стара Загора и Фондация „Миню Балкански” – с. Оряховица организират за трета поредна година дистанционна подготовка по математика за националното външно оценяване след завършен 7 клас.  

Подготовката е безплатна за участниците.

Предвидени са 5 кръга на обучението. Във всеки от тях участниците получават:

●       задачи, представляващи част от проведените досега национални външни оценявания по математика. Задачите са групирани тематично и хронологично.

●       Решения и коментар към тях;

●       Задачи за самостоятелна работа.

Амбицията на организаторите е да подпомогнат качествено подготовката на възможно най-голям брой седмокласници.

Предвижда се и ускорени курсове за подготовка, които ще се проведат през 2022 г. във фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица.