Кметът на Община Казанлък извърши проверка на ремонтни дейности по населени места

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова инспектира на място ремонтни дейности по инфраструктурни обекти по населени места.

В село Розово тя провери обновените два моста над реката, която минава през селото.

Около съоръженията са почистени коритото и скатовете. Улиците „Освобождение“ и „Искра“ са асфалтирани.

В село Кънчево също е обновен мостът над реката, монтирана е нова мантинела.

Извършено е укрепване от северната страна на моста с подподрна стена на речното корито и пътя.

Асфалтирани са улиците „Пролет“ и „Родопи“.

В село Хаджидимитрово се довършва асфалтирането на улица „Тракия“.

Поради опасения на местния кмет, че ще се получи наводняване при обилни валежи, кметът Галина Стоянонва предложи дейностите да бъдат финансирани с допълнителни 12 хиляди лева, за което ще поиска промяна в бюджета.

До дни ще бъде завършено новото футболно игрище със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 9 600 лева.

След подмяна на ВиК, в град Крън продължават дейностите по полагане на асфалт на улица „Орешака“.