Общината отново поиска сградата на АГ-комплекса

Кметът на Стара Загора, Живко Тодоров и Мария Динева – председател на общинския съвет в Стара Загора, изпратиха писмо до министъра на здравеопазването. С него те настояват сградата на бившето вече АГ, която от няколко години е оставена на произвола на съдбата и се руши, да бъде прехвърлена в собственост на общината възмездно или безвъзмездно.

Бившият АГ – комплекс е собственост и се стопанисва от УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД и на практика държавата се явява принципал като притежава повече от две трети от капитала на дружеството. Към настоящия момент сградата е оставена да се руши и не се стопанисва добре, няма назначена охрана, видеонаблюдение и опити за съхраняване на държавното имущество. От друга страна, адекватното стопанисване на сградата представлява голяма финансова тежест за УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД.

Плановете на Общинското ръководство е сградата да се прехвърли на Общината и там да се изгради модерен общински център за доболнична помощ.