Болниците са изправени пред сериозни финансови затруднения

Изпълнителите на болнична медицинска помощ са изправени пред сериозни финансови затруднения поради намалените си бюджети, предупреждават от Националното сдружение на частните болници, Българска болнична асоциация, Асоциацията на университетските болници и Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение.

Проблемът се очаква да се задълбочи този месец, когато вече сме свидетели на рязко покачване на броя на новозаразените с COVID-19. Нарастването на броя на новоприетите пациенти затруднява нормалната дейност на лечебните заведения, пишат от асоциацията.

Причината за създалата се ситуация е решение на Надзорния съвет на Здравната каса от 16 декември за намаляване на бюджетите на болниците за същия месец с между 20 и 50%. Болниците бяха информирани за това едва в края на месеца, когато вече бяха приключили дейността си.

Поводът за определянето на отделен бюджет само за декември е липсата на бюджет на касата за 2022 г., от който ще се плаща дейността за този месец. Изискването на Закона за здравното осигуряване и Закона за публичните финанси е при липса на годишен бюджет и до приемането му, за всеки месец от новата бюджетна година да се определя 1/12 от миналогодишния бюджет. Това като макрорамка формално и донякъде е спазено, но не и по отношение на бюджетите на болниците поотделно.

Аргументите за това решение са намалените обеми дейност на повечето болници през 2021г. От болничните организации се притесняват, че има реална опасност този сценарий да се повтаря всеки следващ месец до приемането на бюджета на НЗОК за 2022 г.. А това означава, че до тогава и независимо от реалните нужди на болниците в пандемична или извън пандемичната обстановка, те ще останат приковани към резултатите от работата си през изминалата година. Най-вероятно много от тях няма да могат да посрещнат нито своите нужди, нито тези на своите пациенти.