Община Казанлък въвежда режим на уличното осветление

Предвид тройно по-високите цени за електроенергия Община Казанлък въвежда режим на уличното осветление на територията на всички населени места на общината.

В град Казанлък вече се прилага контролирано регулиране на уличното осветление в часовете след 22:00 ч. като светещите осветителни тела ще бъдат спирани на половина.

С цел оптимизация на разходите за улично осветление по населените места към кметовете предстои издаването на нарочна заповед за създаване на организация по места за спиране на уличното осветление по градове и села  между часовете 23:00 и 04:00. Те трябва да направят оглед и да изготвят опис на всички осветителни тела с високо потребление /живачни лампи/ за всяко населено място.

При едно и също потребление, сметките и цените за електроенергия само за улично осветление са увеличени тройно спрямо декември 2020 г. и декември 2021 г.