“Кумакс Инвест” отказва да вози казанлъчани

В Община Казанлък бе получено уведомление от фирма “Кумакс Инвест” за спиране на междуселищния транспорт на територията на общината. Това изненадващо действие от страна на превозвача е грубо нарушение на договора между него и Община Казанлък.Буди недоумение намерението на фирма “Кумакс Инвест” да остави без връзка с общинския център хиляди жители на населените места и то в условия на пандемия.

Оказва се, че според фирмата Община Казанлък трябва да дофинансира със средства от общинския бюджет частното дружество. След полученото уведомление, Община Казанлък незабавно предприе всички необходими и възможни мерки и действия за осигуряването на междуселищния транспорт за живеещите в региона. В момента Община Казанлък правят всичко по силите си и няма да оставят населените места в района без превоз от и до града.