Икономическа прогноза от зимата на 2022 г.: очаква се растежът да се възстанови след зимния спад

В зимната икономическа прогноза от 2022 г. се предвижда, че след значителна експанзия от 5,3 % през 2021 г. икономиката на Европейския Съюз ще отбележи ръст от 4 % през 2022 г. и 2,8 % през 2023 г. През третото тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна равнището на брутния вътрешен продукт отпреди пандемията и се очаква всички държави членки да преминат този етап до края на 2022 г.

По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния брутен вътрешен продукт с 3.7% през 2022 г. и 3.9% през 2023г.

Въпреки че още икономическата прогноза от есента на 2021 г. предвиждаше забавяне, то беше по-рязко от предвиденото, тъй като се увеличиха препятствията за растежа: по-специално, увеличаването на случаите на заразяване с COVID-19, високите цени на енергията и продължаващите смущения в доставките.

Растежът продължава да е обусловен от пандемията, тъй като много държави от Същза изпитват затруднения поради съчетанието от повишен натиск върху здравните системи и недостиг на персонал поради заболявания, предпазни карантини или задължения за полагане на грижи. Трудностите в логистичното осигуряване и доставките, включително недостигът на полупроводници и някои метални изделия, също ще продължат да тежат върху производството поне през първата половина на годината. На последно място, но не и по важност, в момента се очаква цените на енергията да останат високи по-дълго време от очакваното в есенната прогноза, като по този начин ще окажат по-продължително влияние върху икономиката и по-голям инфлационен натиск.

Тази прогноза предполага, че натискът върху икономиката, причинен от настоящата вълна от инфекции, ще бъде краткотраен. Очаква се икономическата активност да се възстанови, също поради нормализирането на условията на снабдяване и отслабването на инфлационния натиск.