Казанлъшки ученици с инициативи за 3-ти март

“Горда Стара Планина” звучи сутрин в класните стаи и се превръща във вдъхновение за учениците на .

Всички те научават за емблематичните символи – герб, химн, знаме, за да бъдат родолюбиви и достойни граждани на България. С тази инициатива започна “Седмица на родолюбие – народ, история, гордост!”. По случай 3-ти март учениците от 1-ви и 2-ри клас са подготвили и флашмоб „Живото знаме“, посветен на освобождението на България. Също така учениците се запознават с българските символи чрез оформяне на патриотичен кът във всяка класна стая. Те изработиха табла, картички, рисунки, стихотворения, макети на паметника на свободата и патриотични книжки, както и видео поздрави към свои съученици, родители и учители. Учениците се включиха и в изработването на знаме от хартиени цветя и балони. А в продължение на месец възпитаниците на ОУ “Георги Кирков” ще започват всеки ден с националния химн.