Иса Бесоолу: Благодаря на павелбанци, че са съвестни към общинския бюджет

Община Павел баня закупи нови съдове за смет за нуждите на населението. 545-те кофи днес бяха разтоварени и в готовност да бъдат раздадени от хората, след подадена от страна на домакинствата заявка в Общината и при условие, че са заплатили такса смет за предходната година.
Кметът Иса Бесоолу припомня на всички жители, че средствата, с които са закупени новите съдовете за смет, са от отчисленията от платения от тях данък битови отпадъци.
С доставките на съдове за смет през последните две години, голяма част от старите кофи бяха подменени с нови, а там, където липсваха, бяха поставени такива. „Искам да уверя населението, че повишаването на  цените на горивата, няма да се отрази на ритмичността на дейността по сметосъбирането в общината. Зная, че са нужни още съдове за смет, но поетапно ще ги закупуваме. Благодаря на хората, че, въпреки трудното време, в което живеем, и финансовите затруднения, са съвестни към общинския бюджет”, заяви кметът Бесоолу.