Инфо Зона – 14 03 2022 – Гост проф. Иван Върляков – зам.- председател на Общински съвет Стара Загора