Инфо Зона – 14 03 2022 – Гост Радостин Танев – обл. председател на ГЕРБ Стара Загора