ТЕЦ Брикел настоява за среща с правителството

Въглищната централа изпрати отворено писмо до най-висшите институции в страната, в което декларира несъгласието си и споделя притесненията си по отношение на информацията, че следва да бъде затворена тази енергийна мощ. 

Писмото е подкрепено и подписано от структурите на КТ Подкрепа и КНСБ. В него се споделят проектите на централата за енергийна промяна и се акцентира стратегическа значимост за огромна част от страната ни. От него става ясно, че всички в района са обезпокоени от информацията за затваряне на Топлоелектрическа централа “Брикел”. Централата е от стратегическо значение освен за района и за България, тъй като точно компанията доставя обогатени въглища за топлоцентралите в Сливен, Русе, Перник и Топлоелектрическа централа “Бобов Дол”. “Преди дни Европейска комисия съобщи, че ще подсигурява поддръжка за страните, които решат да удължат потреблението на въглища. Страни като Германия и Румъния към този момент оповестиха, че ще възобновят работата на към този момент затворени въглищни централи. В тази връзка считаме, че поради несигурността на доставките на природен газ би било пагубно в миг на рецесия да се затварят мощности на въглища”, изясняват в писмото си представителите на Топлоелектрическа централа “Брикел”. Оттам прибавят, че рекордните цени на електрическата енергия са потвърдили, че страните от Европейски Съюз не са подготвени да се разделят с въглищата”.

Самата централа обезпечава евтина топлинна енергия за 2000 семейства в Гълъбово и безвъзмездна топлоенергия за обществените и общински здания в града. “Брикел” ЕАД е директно обвързван с над 6000 работни места в 5 български области!”, напомнят специалистите. Те допълват че централата към този момент извършва планове за внедряване на биомаса като екологичен източник на енергия, вършат се вложения нови уреди, а това ще усили каузи на създаваната безвъглеродна енергия. Дружеството работи и за присъединение към газопреносната мрежа, с цел да получава природен газ в бъдеще. Именно със синьото гориво ще се зареждат двете нови американски газови турбини, за които сега води договаряния Топлоелектрическа централа “Брикел”. От компанията са подготвени да работят интензивно за трансформацията на предприятието и да запазят всички работни места в централата. Ръководството на Брикел, синдикалните организации и кметът на Община Гълъбово настоява за среща с държавния глава и Правителството с цел да бъде решен  този въпрос в интерес на хората.