Общественото обсъждане на бюджет на Община Казанлък  за 2022г.

Община Казанлък представя проект за бюджет  за 2022 г.

Всеки желаещ може да се запознае с общата рамка на прооекто бюджета можете да се запознаете от прикачените документи на сайта на общината.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.03.2022 г. от 17.00 часа в новата зала на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.