Инфо Зона – 18 03 2022 – Казанлъшкият стилист Стенли Нанчев продължава благотворителната си мисия