Община Павел баня награди победителите в конкурса “Смехът е здраве”

Фоайето на НЧ „Напред – 1903″ в гр. Павел баня днес събра малки и големи – деца от детските градите и ученици от основните и средни училища в общината, в очакване да разберат кои са победителите в конкурса за рисунка и/или карикатура „Смехът е здраве”. Изложените 118-те творби предизвикаха интереса на всички присъстващи, а събитието е първото в празничната програма на Общината по случай 132-годишнината от рождението на Димитър Чорбаджийски – Чудомир, родом от павелбанското село Турия. „Благодарим на всички деца, които се включиха в тазгодишния конкурс, като трябва да отчетем заслугата и на техните учители и родители, насърчили ги да творят!”, заяви заместник-кметът Милена Кавръкова, която награди и победителите.

„Всички участници заслужават да ги поздравим за креативността, инициативността и, не на последно място, за смелостта да се включат в конкурса „Смехът е здраве”. Похвално е, че има деца не само от община  Павел баня, а и от други общини в страна. Това ни дава увереността следващата година да популяризираме повече конкурса и да разширим мащабите му сред повече деца. “, коментира председателят на журито Елена Пеева, като заяви, че са били изключително затруднени в избора на най-добрите творби.

На връчването на наградите дойдоха още:  родители, директори на училищата и детски градини, кметовете на село Горно Сахране – Янко Янков, и на село Тъжа – Цвятко Балабуров. 

Ето и печелившите участници от Община Павел баня: 

Първа възрастова група:

1.      Айше Сепетчиева – 6 г. – ДГ „Незабравка” – село Тъжа

2.      Милица Мечкова – III гр. – ДГ „Синчец” – гр. Павел баня

3.      Пенка Апостолова – IV гр. – ДГ „Синчец” – гр. Павел баня

Втора възрастова група:

1.      Радослав Мирчев – 2 клас – ОУ „Христо Ботев” – гр. Павел баня

2.      Анка Огнянова – 4 клас – ОУ „Васил Левски” – с. Горно Сахране

3.      Фема Розалинова – 3 клас – ОУ „Васил Левски” – с. Горно Сахране

Трета възрастова група:

1.      Катерина Радкова – 6 клас – СУ „Христо Ботев” – гр. Павел баня

2.      Сали Ибрям – 8 клас – Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня

3.      Симге Белберова – 5 клас – ОУ „Христо Ботев” – с. Александрово

Четвърта възрастова група:

1.      Севда Али – 12 клас – Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня

2.      Иванка Георгиева – 12 клас – Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня

3.      Захари Захариев – 9 клас – Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня

 

Наградени участници от други общини: 

1 място /четвърта възрастова група/ – Катерина Тодорова – НУИИ „Илия Петров” – гр. София

2 място /трета възрастова група /  – Кадер Карамфилова – СУ „Бачо Киро” – гр. Летница

3 място /втора възрастова група / – Николай Христов – 2 клас – СУ „Бачо Киро” – гр. Павликени

Наградите на победителите, които не успяха да дойдат на днешното награждаване, ще бъдат изпратени по куриер.