Инфо Зона – 22 03 2022 – Илиян Илиев: Политиката не е фирма, управляващите са интелектуално неспоспобни