Увеличават заплатите на служителите в “Арсенал”

На работна среща между ръководния екип на „Арсенал“ АД и представители на фирмените синдикални организации на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ са обсъдени основните предложения, свързани с увеличаване доходите на работещите в дружеството. С промяната на минималната работна заплата от 1 април да бъдат променени договорените работни заплати на всички работещи в „Арсенал“ и да се промени размерът на ваучерите за храна за предстоящите Великденски празници.

В резултат на постигнатите договорености между двете страни, от 1 април работните заплати на всички работници, служители и специалисти в „Арсенал“ се увеличават с 60 лева.
За месец април към текущия ваучер за храна от 80 лева ще бъде прибавен допълнително ваучер в размер на 120 лева. Така за Великден ваучерите за храна в „Арсенал“ стават на обща стойност от 200 лева за всеки работещ в дружеството.

Ръководството и синдикатите са се споразумели също след 1 май 2022 г. месечният ваучер за храна да бъде увеличен, като конкретната сума ще бъде договорена до 30 април. Предложенията на КНСБ и КТ „Подкрепа“ е размерът да стане 100 лева. След като се направят разчетите отстрана на ръководството, напълно е възможно размерът да бъде по-висок от тази сума. Целта е, освен с увеличаване на работните заплати, съобразно финансовите възможности на дружеството, доходите на арсеналци да се повишат и чрез завишаване на ваучерите за храна, които се предоставят всеки месец. Стремежът е по този начин да се покрие част от инфлацията в страната.

„Арсенал“ е обезпечен с договори през следващите месеци. Дружеството е финансово стабилно и безпроблемно може да осигури текущата си дейност.

Източник: zakazanlak.bg