Три български проекта са финалисти за наградите НАТУРА 2000 на Европейската комисия

Обявени бяха финалистите за наградите НАТУРА 2000 на Европейската комисия. Сред тях са и три български проекта!

И тази година институцията отличава достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000″.

Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения и да се повиши осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

През настоящата година за наградата кандидатстват общо 40 кандидата в следните категории – опазване на земите, опазване на морските райони, комуникации, социално-икономически ползи, трансгранично сътрудничество, награда на публиката. Участват проекти и организации от Естония, Латвия, Австрия, Словения, Хърватия, Гърция, Румъния, Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия и България.

България се състезаваше в категориите комуникации и опазване на земите със следните проекти – „Натура 2000 – Нови хоризонти в България”, „Реинтродукция и завръщане на емблематичния за България вид – лешоядите в обекти от Натура 2000″ и „Кодово име Пеликан – Възстановяване на екосистеми за птици и хора по поречието на Долен Дунав”.

Комисията от независими експерти определи трите български проекта, като едни от най-добрите в Европа, което е огромно признания за българския граждански сектор и партньорството му с държавните институции.

Надяваме се, постиженията на българските природозащитни организации да получат признание и да бъдат оценени от журито. Междувремнно всички българи, могат да гласуват за някой от българските проекти на сайта на ЕК.