В Община Гурково стартира премахване на незаконни постройки

Премахната бе ограда, построена без издадено разрешение за строеж и протоколи за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво. Оградата е с височина 1.80м и дължина от 22.60м, като на оградата има изпълнена 1 врата с ширина 3.90м. За премахването й има решение на ВАС, но собствениците й не са предприели доброволни действия

Оградата е изпълнена без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. С оглед на което съдът приема, че е спазено изискването на закона за мотивировка на акта от фактическа и правна страна.

Заповед № З-248 от 14.06.2021г. на кмета на Община Гурково е издадена след надлежно проведена процедура, при спазване както на регламентираните в ЗУТ специални изисквания и правила. За да осуетят събарянето се оказа, че собствениците са монтирали газова тръба по цялата ограда, която захранва малко парниче.

Община Гурково е изпълнила задължението си да издаде заповедта след като обсъди всички факти и обстоятелства от значение за случая. След като газта бе спряна, оградата е съборена, въпреки че в последния ден собственика беше предприел дейности по доброволно премахване. Непредприемането на действия или несвоевременната намеса създават убеждение у гражданите, че може да се строи незаконно или че компетентните органи са безсилни да се справят с този проблем. Затова събарянето на незаконни строежи в Гурково ще продължи.